Bilginin Adresi Homepage
Forum Home Forum Home > Bilgisayar > Yazılı ve Görsel Program Anlatımları
  New Posts New Posts RSS Feed - Windows Ağ Komutları ve Kullanımı
  FAQ FAQ  Forum Search   Events   Register Register  Login Login

REKLAM ALANI

El dokuma Konya Kilim, Kayseri Kilim, Antik Milas Halı, Antik Yörük Kilim, Hint Kilim

Konya Kilimleri Kayseri Kimleri Yörük İran ve Antika Kilimler Hint Kilimleri

Yeni ve 2. El İnşaat Yapı Malzemeleri

Masa iskele, Beton Paspayı, Kalıpaltı iskele, Güvenlikli iskele

Fayer İnşaat Ergenekon İnşaat


Windows Ağ Komutları ve Kullanımı

 Post Reply Post Reply
Author
Message
invertor View Drop Down
Security Professional
Security Professional
Avatar
İnventor

Joined: 18-01-2008
Status: Offline
Points: 3332
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote invertor Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Windows Ağ Komutları ve Kullanımı
    Posted: 13-09-2009 at 23:55
 
 
Başlat - Çalıştıra Cmd yazıp  çalıştırın
 
Aşağıdaki komutları kullana bilirsiniz.
 
 

Arp
Finger
Hostname
Ipconfig
Pathping
Ping
Nbtstat
Net
Netstat
Nslookup
Route
Tracert / Traceroute
Whois
Winipcfg
 
 
Arp

Adres çözünürlüğü iletişim kuralı (ARP) tarafından kullanılan IP-Fiziksel
adrese dönüştürme tablolarını görüntüler ve değiştirir.
ARP -s inet_addr eth_addr [if_add
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr]

 -a            Geçerli iletişim kuralı verilerini
               sorgulayarak geçerli ARP girişlerini görüntüler. inet_addr
               belirtilmişse, yalnızca belirtilen bilgisayar için IP ve
               Fiziksel adresler görüntülenir. Birden fazla ağ arabirimi
               ARP kullanıyorsa, her ARP tablosunun girişleri görüntülenir.
 -g            -a ile aynı.
 inet_addr     Internet adresini belirtir.
 -N if_addr    if_addr ile belirtilen ağ arabiriminin ARP girişlerini
               görüntüler.
 -d            inet_addr ile belirtilen ana bilgisayarı siler. Tüm ana
               bilgisayarları silmek için inet_addr olarak * joker karakteri
               kullanılabilir.
 -s            Ana bilgisayarı ekler ve inet_addr Internet adresini eth_addr
               Fiziksel adresiyle ilişkilendirir.  Fiziksel adres, kısa
               çizgilerle ayrılmış 6 onaltılı bayttan oluşur. Girdi
               kalıcıdır.
 eth_addr      Fiziksel adresi belirtir.
 if_addr       Bu kullanılırsa, adres çeviri tablosu değiştirilmesi
               gereken arabirimin Internet adresini belirtir.
               Bu kullanılmazsa, ilk uygun arabirim kullanılacaktır.
Örnek:
 > arp -s 157.55.85.212   00-aa-00-62-c6-09  .... Statik bir girdi ekler.
 > arp -a                                    .... ARP tablosunu görüntüler.
 
 
Finger
Belirtilen bir sistemde Finger hizmetini çalı
bilgileri görüntüler. Çıktılar, uzak sisteme
FINGER [-l] [kullanıcı]@host [...]
  -l        Bilgileri uzun liste biçiminde gö
  kullanıcı Hakkında bilgi istediğiniz kullan
            Belirtilen ana bilgisayardaki tüm
            bilgileri görüntülemek için kulla
  @host     Uzak sistemde yer alan, kullanıcı
            istediğiniz sunucuyu belirtir.
 
 
Hostname:
Bilgisayar adınızı gösterir

ipconfig
 
KULLANIM:
    ipconfig [/? | /all | /renew [bağdaşdırıcı] | /release [bağdaşdırıcı
              /flushdns | /displaydns | /registerdns |
              /showclassid adapter |
              /setclassid adapter [sınıfid] ]
yer
    adapter         bağlantı adı
                   (joker karakter * ile ? kullanılır; bkz. örnekler)
    Seçenekler:
       /?           Bu yardım iletisini görüntüler
       /all         Tüm yapılandırma bilgisini görüntüler.
       /release     Belirtilen bağdaştırıcı için IP adresini serbest bır
       /renew       Belirtilen bağdaştırıcı için IP adresini yeniler.
       /flushdns    DNS Çözücü önbelleğini temizler.
       /registerdns Tüm DHCP kiralarını yeniler ve DNS adlarını yeniden
                    kaydettirir
       /displaydns  DNS Çözücü önbelleğinin içeriğini gösterir.
       /showclassid Bağdaştırıcıda izin verilen tüm dhcp sınıf kimlikler
                    gösterir.
       /setclassid  DHCP sınıf kimliğini değiştirir.
Varsayılan, TCP/IP\'ye bağlı tüm bağdaştırıcılar için, IP adresi,
alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidinin görüntülenmesidir.
Bırakma ve Yenileme için bağdaştırıcı adı belirtilmezse, TCP/IP'ye bağlı
tüm bağdaştırıcıların IP adres kiraları serbest bırakılıp yenilenir.
SetClassID için ClassId belirtilmezse, ClassId kaldırılır.
Örnekler:
    > ipconfig                   ... Bilgi gösterir.
    > ipconfig /all              ... Ayrıntılı bilgi gösterir
    > ipconfig /renew            ... tüm bağdaştırıcıları yeniler
    > ipconfig /renew EL*        ... adı EL ile başlayan başlayan
                                     bağlantıları yeniler
    > ipconfig /release *Con*    ... eşleşen tüm bağdaştırıcıları serbes
                                     bırak,
                                     örn. "Yerel Ağ Bağlantısı 1" ya da
                                          "Yerel Ağ Bağlantısı 2"
 

Pathping
 
Kullanım: pathping [-g ana makine liste] [-h en çok sıçrama] [-i adres] [-n]
                [-p süre] [-q sorgu sayısı] [-w zaman aşımı] [-P] [-R] [-T]
                [-4] [-6] hedef adı
Seçenekler:
    -g ana makine listesi   Ana makine listesi boyunca kaynak yolunu çöz.
    -h en fazla atlama      Hedefi ararken yapılacak en fazla atlama.
    -i address              Belirtilen kaynak adresini kullan.
    -n                      Adresleri ana makine adları olarak çözümleme.
    -p süre                 Ping'ler arasında msaniye olarak bekleme süresi.
    -q sorgu sayısı         Atlama başına sorgu sayısı.
    -w zaman aşımı          Her yanıt için msaniye olarak bekleme zaman aşımı.
    -P                      RSVP PATH bağlanılabilirliğini sına.
    -R                      Her atlamanın RSVP etkin olup olmadığını sına.
    -T                      Her sıçramanın bağlanılabilirliğini
                            Tabaka 2 öncelikli etiketlerle sına.
    -4                      IPv4 kullanmaya zorla.
    -6                      IPv6 kullanmaya zorla.
 
 
ping
 
Kullanımı: ping [-t] [-a] [-n sayım] [-l boyut] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
                [-r sayım] [-s sayım] [[-j anabilgisayarlistesi] |
                [-k   anabilgisayarlistesi]]
                [-w zamanaşımı] hedef_adı
Seçenekler:
    -t             Belirtilen ana bilgisayar durana kadar ping komutunu
                   kullanın.
                   İstatistikleri görmek ve devam etmek için - Control-Break
                   yazın;
                   Durdurmak için - Control-C yazın.
    -a             Adresleri ana bilgisayar adlarına çözün.
    -n sayım       Gönderilecek yankı isteklerin sayısı.
    -l boyut       Arabellek boyutunu gönderin.
    -f             Pakette Parçalara Ayırma bayrağını ayarlayın.
    -i TTL         Yaşam Süresi.
    -v TOS         Hizmet Türü.
    -r sayım       Sayım durakları için kayıt yolu.
    -s sayım       Sayım durakları için zaman damgası.
    -j ana bilgisayar-listesi
                         Ana bilgisayar-listesi boyunca belirsiz kaynak yolu.
    -k ana bilgisayar-listesi
                         Ana bilgisayar-listesi boyunca kesin kaynak yolu.
    -w zamanaşımı  Her yanıt için milisaniye cinsinden beklenecek süre.
 

Nbtstat

NBT (TCP/IP üzerinden NetBIOS) kullanarak geçerli TCP/IP
bağlantılarını ve iletişim kuralı istatistiklerini görüntüler.
NBTSTAT [ [-a UzakAd] [-A IP adresi] [-c] [-n]
        [-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [aralık] ]
  -a   (bağdaştırıcı durumu) Verilen adla uzak makine ad tablosunu listeler
  -A   (Bağdaştırıcı durumu) Uzak makine adı tablosunu verilen
                             IP adresi ile listeler.
  -c   (önbellek)            NBT'nin uzak [makine] adlarının ve bunların
                             IP adreslerinin önbelleğini listeler
  -n   (adlar)               Yerel NetBIOS adlarını listeler.
  -r   (çözülmüş)            Yayın tarafından ve WINS yoluyla çözülmüş adları
                             listeler
  -R   (Yeniden yükle)       Uzak önbellek ad tablosunu temizler ve yeniden
                             yükler
  -S   (Oturumlar)           Hedef IP adresleriyle oturumlar tablosunu
                             listeler
  -s   (oturumlar)           Hedef IP adreslerini bilgisayarın NETBIOS
                             adlarına dönüştüren oturumlar tablosunu
                             listeler.
  -RR  (BırakYenile)         Ad Bırakma paketlerini WINS'lere gönderir ve
                             Yenileme işlemini başlatır
  UzakAd       Uzak ana makine adı.
  IP adresi    IP adresinin noktalı onlu gösterimi.
  aralık       Her görüntü arasında aralıkta belirtilen saniye sayısı kadar
               duraklayarak seçili istatistikleri yeniden görüntüler.
               İstatistikleri yeniden görüntülemeyi durdurmak için Ctrl+C'ye
               basın.
 
 
Net
Bu komutun sözdizimi:

NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
      HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |
      SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
 
Netstat
Geçerli TCP/IP ağ bağlantılarını ve iletişim kuralı istatistiklerini gösterir.
NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-v] [aralık]
  -a            Tüm bağlantıları ve dinleme bağlantı noktalarını gösterir.
  -b            Her bağlantı veya dinleme bağlantı noktası oluşumu ile ilişkili
                çalıştırılabilir dosyayı gösterir. Bazı durumlarda iyi bilinen ç
alıştırılabilir dosyalar
                birden çok bağımsız bileşeni üzerinde bulundurur ve bazı durumla
rda
                bağlantı veya dinleme bağlantı noktası oluşumu ile ilişkili
                bileşenlerin sırası gösterir. Bu durumda çalıştırılabilir dosyan
ın
                adı en altta [] içindedir, TCP/IP'ye ulaşılıncaya
                kadar üstünde çağırdığı bileşen bulunmaktadır. Dikkat edin, bu s
eçenek
                uzun sürebilir; yeterli izinleriniz yoksa başarısız
                olabilir.
  -e            Ethernet istatistiklerini gösterir. Bu, -s
                seçenek ile birleştirilebilir.
  -n            Adresleri ve bağlantı noktaları numaralarını sayısal biçimde gös
terir.
  -o            Her bağlantıyla ilişkili sahip işlem kimliğini gösterir.
  -p proto      İletişim bölümünde belirtilen iletişim kuralının
                bağlantılarını gösterir, proto
                bunlardan birisi olabilir: TCP, UDP, TCPv6 veya UDPv6.  Her ilet
işim kuralları için -s
                istatistikleri gösteren seçenekle kullanıldığında; proto bunlard
an birisi olabilir:
                IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP veya UDPv6.
  -r            Yönlendirme tablosunu gösterir.
  -s            Her iletişim kuralları için istatistikleri gösterir.  İstatistik
ler, varsayılan olarak
                IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP ve UDPv6 için gösterilir
;
                -p seçeneği, varsayılanın alt kümesini belirtmek için kullanılab
ilir.
  -v            -b ile birlikte kullanılırsa; tüm çalıştırılabilir dosyalar
                için bağlantı ve bağlantı noktası oluşumu ile ilgili
                bileşenlerin sırasını gösterir.
  aralık      Her görüntü arasında aralık saniyesi kadar duraklayarak
                seçili istatistikleri yeniden gösterir.  Yeniden gösterimi durdu
rmak için
                CTRL+C tuşlarına basın.  Atlanırsa, netstat, geçerli yapılandırm
a
                bilgisini bir kez yazdırır.
 
 
Nslookup :  
 
Nslookup", ip adresini girerek isim sorgusu ya da adresi girerek ip adresi sorgusu yapılmasına yarayan Ms-Dos komutudur.
 

Route

Ağ yönlendirici tablolarını kullanır.
ROUTE [-f] [-p] [komut [hedef]
                  [MASK ağmaskesi]  [ağgeçidi] [METRIC metrik]  [IF arabirim]
  -f           Tüm ağ geçidi girdilerinin yönlendirici tablolarını temizler.
                   Komutlardan biriyle kullanıldığında, tablolar komut
                   yürütülmeden önce temizlenir.
  -p           ADD komutuyla birlikte kullanıldığında, sistemin önyüklemeleri
               boyunca yolun kalıcı olmasını sağlar. Varsayılan olarak,
               sistem yeniden başlatıldığında yol korunmaz. Çoğunlukla uygun
               kalıcı yolları etkileyen diğer komutlarda yoksayılır. B
               seçenek Windows 95'te desteklenmez.
  komut        Şunlardan biri:
                 PRINT     Yolu yazdırır
                 ADD       Yol ekler
                 DELETE    Yolu siler
                 CHANGE    Varolan yolu değiştirir
  hedef            Ana bilgisayarı belirtir.
  MASK         Bir sonraki parametrenin 'ağmaskesi' değeri olduğunu belirtir.
  ağmaskesi    Bu yol girdisi için al ağ maskesi değerini belirtir.
               Belirtilmezse, varsayılan değer olarak 255.255.255.255
               kullanılır.
  ağgeçidi     Ağ geçidini belirtir.
  arabirim     belirtilen yolun arabirim numarası.
  METRIC       ölçümü belirtir; örn. hedefin maliyeti.
Hedef için kullanılan tüm simgesel adlar, NETWORKS veritabanı dosyasında
aranır. Ağ geçidinin simgesel adları, HOSTS ana bilgisayar adları veritabanı
dosyasında aranır.
PRINT veya DELETE komutu söz konusu olduğunda, hedef veya ağ geçidi için
joker kullanılabilir (joker karakter olarak yıldız  '*' belirtilir) veya ağ
geçidi bağımsız değişkeni yoksayılabilir. Hedef * veya ? içeriyorsa, kabuk
desen olarak kabul edilir ve yalnızca eşleşen hedef yolları yazdırılır.
'*' bir dizenin yerine,  '?' ise tek, bir karakter yerine kullanılır.
Örnekler: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.
Tanılama Notları:
    (DEST ve MASK) != DEST olduğunda geçersiz MASK hata oluşturuyor.
    Örnek> yol ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1
             Yol eklemesi başarısız oldu: Belirtilen maske parametresi geçersiz.
(Hedef && Maske) != Hedef.
Örnekler:
    > yol PRINT
    > yol ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0  157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
             hedef^      ^maske      ^ağ geçidi     ölçüm^    ^
                                                         Arabirim^
      IF değeri verilmezse, verili ağ geçidi için en iyi arabirimi bulmaya
      çalışır.
    > route PRINT
    > route PRINT 157*          .... Yalnızca 157* ile eşleşenler yazdırılır
    > route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2
      CHANGE geçit ve/veya yalnızca metrik değişimi için kullanılır.
    > route PRINT
    > route DELETE 157.0.0.0
    > route PRINT
 

Tracert / Traceroute
 
Kullanım: tracert [-d] [-h enfazla_sıçrama] [-j anabilgisayarlistesi]
          [-w zamanaşımı] hedef_adı
Seçenekler:
    -d                       Adresleri ana bilgisayara çözme.
    -h enfazla_sıçrama       Hedef araması için en fazla sıçrama sayısı.
    -j anabilgisayarlistesi  -Ana bilgisayar listesinde zorunlu olmayan
                             kaynak yolu.
    -w zamanaşımı            Her yanıt için zaman aşımı bekleme süresi
                             (milisaniye).
 


Edited by invertor - 14-09-2009 at 00:02
Back to Top
 Post Reply Post Reply
  Share Topic   

Forum Jump Forum Permissions View Drop DownThis page was generated in 0.125 seconds.